top of page

Dag van de HR

Deze blog is van onze connector Maïke Weenink van praktijk Puur Maïke


Wat is HR eigenlijk?

Ik hoor nog vaak van mensen dat ze eigenlijk niet precies weten waar de afkorting HR of HRM voor staat. Dit is op zich ook niet zo wonderlijk, want het is geen afkorting van een Nederlands woord. Het staat namelijk voor Human Resource (Management), oftewel gewoon in het Hollands: Personeelszaken. Alles wat te maken heeft met personeel en organisatie.


Als HR medewerker, HR functionaris, personeelsmedewerker, HR adviseur, of welke andere titel er binnen je organisatie ook voor bedacht is, ben je de schakel tussen de organisatie en de medewerker. Je hebt dus beide belangen te behartigen. Dat maakt de functie uitdagend en veelzijdig, want je bent steeds beide kanten aan het afwegen en probeert het voor beide partijen zo goed mogelijk te doen. Waarbij mijn uitgangspunt vooral is: de menselijke maat.

Het gaat om mensen, niet om cijfers, statistieken, winst of aantallen. Het gaat om de mens erachter.

En dat is waarom ik het HR vak zo leuk vindt.


Veel mensen hebben vaak het idee dat HR vooral betekent: het bewaken van de regels, het cijfermatige deel, het verwerken van de verlofuren en het uitbetalen van de salarissen. Dat klopt deels, maar dat is maar een deel van het geheel.

Dit is wat ze vaak de “harde” kant van HR noemen, het meetbare, administratieve, financiële, beleidsmatige stuk. Deze is zeker heel belangrijk en zet kaders, maar vraagt andere vaardigheden dan bijvoorbeeld voor de “zachte” kant van HR wordt gevraagd.

Want vooral die “zachte” kant gaat over de mens achter de werknemer, zoals bij het voeren van gesprekken, ziekteverzuim, vitaliteit, werving & selectie, ondersteuning van leidinggevenden en groei & ontwikkeling. Alles om te zorgen dat het lekker werkt, voor de werknemer en de organisatie.


En hoewel ik allrounder ben inmiddels, omdat ik bij meerdere organisatie als enige HR functionaris de afdeling heb gedraaid, geef ik toch echt de voorkeur aan de “zachte” kant van het HR vak. “Dat je daar zin in hebt, al dat gezeik”, hoor ik vaak om me heen. Dan moet ik lachen, want natuurlijk soms zijn het ingewikkelde casussen, lukt het niet om het lekker te laten lopen of gebeuren er onverwacht ingrijpende dingen waar je op moet anticiperen, maar het overgrote deel gaat om het zien van de persoon in het geheel.

Wie is hij of zij, wat speelt er thuis, waar loopt hij/zij tegen aan, zit deze persoon nog op de juiste plek, hoe kunnen we samen verder groeien. Privé en zakelijk lopen door elkaar en zijn in elkaar verweven, je kunt het onmogelijk los van elkaar zien, je bent een en dezelfde persoon.

Ik bekijk het dan ook holistisch, alles staat met elkaar in verbinding, zo ook de organisatie en de medewerker individueel en vice versa. Thema’s die organisatiebreed spelen, trekken ook weer bepaalde mensen aan en thema’s die bij individuen spelen hebben impact op het grotere geheel van de organisatie. Het is dus constant in beweging en stemt steeds af op elkaar. En daarom is communicatie zo belangrijk, maar ook bewustwording van het feit dat alles met elkaar in verbinding staat.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is wat mij betreft het daarom nog belangrijker als organisatie om je eigen kernwaarden en missie heel helder te hebben. Alleen dan kun je de juiste mensen aantrekken die passen bij jullie cultuur. Natuurlijk zijn vaardigheden en kennis belangrijk, maar het is nog belangrijker dat die nieuwe collega de essentie van jullie bedrijf snapt en jullie kernwaarden kan ademen. Want als daar een mismatch is, dan wordt het voor beide partijen hard werken.

Dus ga eens na: welke impact heeft een medewerker op jouw grotere geheel als organisatie en welke impact heeft het grotere geheel van de organisatie op een medewerker.

Welke rol neem je in binnen het grotere geheel?

Dus niet in functies en taken, maar vooral in rollen denken. En er rekening mee houden dat alles dus met alles in verbinding staat en op elkaar reageert. Welke rol neem jij dan in?


Als we mensen, personeel, kunnen zien in zijn totaliteit, in zijn/haar compleetheid, dan kunnen zij nog meer meebrengen in een organisatie dan misschien persé voor één bepaalde functie gevraagd is.

Mensen de ruimte geven zichzelf mee te brengen naar hun werk en eventueel ook nog talenten in te zetten die ze vanuit privésituaties ontwikkeld hebben maakt dat je als familie wordt. Oog hebben voor wat er nog meer is en openstaan voor nieuwe input. Dat maakt je organisatie rijker en voelt de medewerker zich meer gezien en gehoord.

Zo bouw je samen aan jullie missie en aan een fijne werkplek, voor iedereen.

Dat is waar HR aan bijdraagt.
bottom of page